Article Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách...

14/12/2020

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

Article Ia Grai: Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân

Ia Grai: Cải cách hành chính hướng đến sự...

12/03/2021

Thời gian qua, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện kịp thời các giải pháp nhằm từng bước cải thiện chỉ số Cải cách hành chính của huyện và hướng đến sự hài lòng của người dân.

Article Chỉ số cải cách hành chính của huyện Ia Grai đứng thứ 3/17 huyện, thị xã, thành phố

Chỉ số cải cách hành chính của huyện Ia...

22/03/2021

Chỉ số cải cách hành chính của huyện Ia Grai đứng thứ 3/17 huyện, thị xã, thành phố