KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc tỉnh Gia Lai năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai

03/10/2022
KẾ HOẠCH
Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính,
Chỉ số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai
 
 
Lượt xem: 41
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”