Article QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc...

24/05/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”  

Article

"Nhằm đẩy nhanh tốc độ cải cách thủ tục...

24/05/2023

ngày 22/5/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 733/UBND-NV

Article “Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

“Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra...

04/05/2023

Ngày 26/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Article Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm...

17/04/2023

Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

Article Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc...

15/03/2023

Trong 2 ngày 14 và 15/3, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Ngô Văn Khoa, Phó phòng Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã: Ia Yok, Ia Sao, Ia Krăi, Ia O, Ia Tô.  

Article KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại...

20/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023

Article uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai

uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên...

14/03/2023

 UBND huyện Ia Grai ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về Phê duyệt nội dung tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai”.

Article KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách...

03/01/2023

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai  

Article KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của...

03/01/2023

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai  

Article Quyết định Công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

Quyết định Công bố danh sách các cá nhân...

06/12/2022

QUYẾT ĐỊNHCông bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giảiCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”  

Article THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link...

03/10/2022

THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”  

Article KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc tỉnh Gia Lai năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải...

03/10/2022

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai