Article KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách...

03/01/2023

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai  

Article KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của...

03/01/2023

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai  

Article Quyết định Công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

Quyết định Công bố danh sách các cá nhân...

06/12/2022

QUYẾT ĐỊNHCông bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giảiCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”  

Article THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link...

03/10/2022

THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”  

Article KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc tỉnh Gia Lai năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải...

03/10/2022

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai  

Article KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2022

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành...

17/05/2022

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2022  

Article QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc...

14/09/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”  

Article Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm...

24/08/2022

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”  

Article THÔNG BÁO Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến Chuyên đề 1: Cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

THÔNG BÁO Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi...

05/10/2021

THÔNG BÁO Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến Chuyên đề 1: Cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến  

Article Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách...

08/09/2021

Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021”  

Article Xã Ia Bă nỗ lực thực hiện cải cách hành chính

Xã Ia Bă nỗ lực thực hiện cải cách hành chính

13/08/2021

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã Ia Bă, huyện Ia Grai đã nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử hiện đại; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi...

Article NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ: TIỆN ÍCH DÀNH CHO HỘ KINH DOANH

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ: TIỆN ÍCH DÀNH CHO HỘ...

06/07/2021

​(GLO)- Việc nộp thuế điện tử giúp cơ quan Thuế và chủ hộ kinh doanh đạt nhiều lợi ích, đồng thời, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng-chống dịch bệnh. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm nay có 90% số hộ kinh...