Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Bàn giao ti vi và công trình nhà vệ sinh cho 02 hộ nghèo chính sách
Bàn giao ti vi và công trình nhà vệ sinh cho 02 hộ nghèo chính sách
Thị trấn Ia Kha bàn giao ti vi và công trình nhà vệ sinh cho 02 hộ nghèo chính sách trên địa bàn

Thông báo Về việc hợp tác phát triển giống cây trồng và chuyển giao...
Thông báo Về việc hợp tác phát triển giống cây trồng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
TB Về việc hợp tác phát triển giống cây trồng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

Ra quân dọn vệ sinh để phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết
Ra quân dọn vệ sinh để phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết
Thị trấn Ia Kha tổ chức ra quân dọn vệ sinh để phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn

RA MẮT MÔ HÌNH GIA ĐÌNH HỘI VIÊN PHỤ NỮ NÓI KHÔNG VỚI TẢO HÔN, HÔN ...
RA MẮT MÔ HÌNH GIA ĐÌNH HỘI VIÊN PHỤ NỮ NÓI KHÔNG VỚI TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
Hội LHPN thị trấn Ia Kha đã tổ chức ra mắt mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

TB THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
TB THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
TB THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG

Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất bà Ngô Thị Tuệ
Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất bà Ngô Thị Tuệ
Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất bà Ngô Thị Tuệ

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN

THÔNG BÁO MẤT GCNQSD ĐẤT - NGÂN
THÔNG BÁO MẤT GCNQSD ĐẤT - NGÂN
THÔNG BÁO MẤT GCNQSD ĐẤT - NGÂN

Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG

TB mất TBS GCN BK 730321 ngày 30/12/2011 của bà Bùi Thị Mai
TB mất TBS GCN BK 730321 ngày 30/12/2011 của bà Bùi Thị Mai
TB mất TBS GCN BK 730321 ngày 30/12/2011 của bà Bùi Thị Mai