Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Xuân Chiến - TDP 7
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Xuân Chiến - TDP 7
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Xuân Chiến - TDP 7

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 2  năm 2023
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2023
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 2  năm 2023

TB mất TBS GCN BT 272266  của ông Nguyễn Văn Dũng
TB mất TBS GCN BT 272266 của ông Nguyễn Văn Dũng
TB mất TBS GCN BT 272266  của ông Nguyễn Văn Dũng

Thông báo Về việc không tiếp công dân điṇh kỳ tháng 01/2023
Thông báo Về việc không tiếp công dân điṇh kỳ tháng 01/2023
Thông báo Về việc không tiếp công dân điṇh kỳ tháng 01/2023

Về việc sao gửi Thông báo số 6/TB-BTC ngày 6/01/2023 của Ban tổ chứ...
Về việc sao gửi Thông báo số 6/TB-BTC ngày 6/01/2023 của Ban tổ chức cuộc thi.
Về việc sao gửi Thông báo số 6/TB-BTC ngày 6/01/2023 của Ban tổ chức cuộc thi.gương Người tốt việc tốt

Về việc đôn đốc thu hồi nợ liên quan đến đất đai
Về việc đôn đốc thu hồi nợ liên quan đến đất đai
Về việc đôn đốc thu hồi nợ liên quan đến đất đai

Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật...
Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023
Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

	Cập nhật dữ liệu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia
Cập nhật dữ liệu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia
Cập nhật dữ liệu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia

Thị trấn Ia Kha tổ chức tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã h...
Thị trấn Ia Kha tổ chức tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2022
Thị trấn Ia Kha tổ chức tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2022 và bàn hương hướng nhiệm vụ năm 2023  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

Thông tin về cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình ti...
Thông tin về cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc”
Thông tin về cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc”