Quyết định công bố ngày bầu cử Thôn trưởng NK 2022-2025
Quyết định công bố ngày bầu cử Thôn trưởng NK 2022-2025
Quyết định công bố ngày bầu cử Thôn trưởng NK 2022-2025

Nghị định 38.2022 về mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo ...
Nghị định 38.2022 về mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ.
Nghị định 38.2022 về mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ.

CV tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật
CV tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật
CV tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật

 Thông báo tuyển sinh của trung tâm GDNN- GDTT
Thông báo tuyển sinh của trung tâm GDNN- GDTT
 Thông báo tuyển sinh của trung tâm GDNN- GDTT

Lễ ra mắt Tổ hợp tác (THT) trồng chanh leo
Lễ ra mắt Tổ hợp tác (THT) trồng chanh leo
Ủy ban nhân dân thị trấn Ia Kha  tổ chức Lễ ra mắt Tổ hợp tác (THT) trồng chanh leo Hoàng Phát và Tổ hợp tác trồng chanh leo Nguyễn Xuyến

TB mẫu Ophazidon giả
TB mẫu Ophazidon giả
TB  V/v mẫu Ophazidon giả

V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

V/v triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằn...
V/v triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
V/v triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2
V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2
V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

HĐND thị trấn Ia Kha khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp t...
HĐND thị trấn Ia Kha khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư
Ngày 29/6, HĐND thị trấn Ia Kha khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời xem xét, thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan...

Về việc nộp hồ sơ giải thưởng Khoa học công nghệ
Về việc nộp hồ sơ giải thưởng Khoa học công nghệ
Về việc nộp hồ sơ giải thưởng Khoa học công nghệ

Tiếp tục bàn giao 02 nhà  “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo trên địa...
Tiếp tục bàn giao 02 nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo trên địa bàn
UBND thị trấn Ia Kha tiếp tục bàn giao 02 nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo trên địa bàn