Default news teaser image
BẢN TIN SỐ 2-Về Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022)
Về Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022)

Default news teaser image
Về Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022)
Về Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022)

Default news teaser image
Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Default news teaser image
Tuyên truyền ngày Sách Việt Nam
Tuyên truyền ngày Sách Việt Nam

Default news teaser image
Vv tuyen truyen thong tin ngan chan lua dao ve CT lao dong nong nghiep tai O-xto-ray-li-a
 Tuyen truyen thong tin ngan chan lua dao ve CT lao dong nong nghiep tai O-xto-ray-li-a.

Default news teaser image
THÔNG BÁO THUỐC GIẢ
THÔNG TIN THUỐC GIẢ

Default news teaser image
THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Default news teaser image
Thông tin về việc kết nối và quảng bá Sàn thương mại điện tử Kon tum
Thông tin về việc kết nối và quảng bá Sàn thương mại điện tử Kon tum

Default news teaser image
THÔNG BÁO HỘI CHỢ OCOP
THÔNG BÁO HỘI CHỢ OCOP

Default news teaser image
THÔNG BÁO HỖ TRỢ XÂY DỰNG WEBSITE
THÔNG BÁO HỖ TRỢ XÂY DỰNG WEBSITE

Default news teaser image
THÔNG BÁO HỌC LÁI XE A1
THÔNG BÁO HỌC LÁI XE A1

Default news teaser image
Tiếp tục tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ BCCI
Tiếp tục tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ BCCI