Default news teaser image
Về việc sử dụng ứng dụng PCTT trên điện thoại thông minh
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng PCTT trên điện thoại thông minh

Default news teaser image
Tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản
Tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản

Default news teaser image
VV nộp hồ sơ đánh gía GPP
VV nộp hồ sơ đánh gía định kỳ GPP

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm biên cương”
Lễ bàn giao nhà “Mái ấm biên cương”
       Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại nhà bà Nguyễn Thị Thà, tổ dân phố 5 diễn ra buổi Lễ bàn giao nhà “Mái ấm biên cương"

Tuyên truyền Luật cư trú, Luật An toàn giao thông, Luật hôn nhân gi...
Tuyên truyền Luật cư trú, Luật An toàn giao thông, Luật hôn nhân gia đình, Luật hộ tịch và tuyên truyền phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số
Tuyên truyền Luật cư trú, Luật An toàn giao thông, Luật hôn nhân gia đình, Luật hộ tịch và  tuyên truyền phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

Default news teaser image
Thông tin tuyển dụng lao động
Thông tin tuyển dụng lao động

Default news teaser image
TIÊM CHỦNG COVID CHO CB, CC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN
TIÊM CHỦNG COVID CHO CB, CC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN

Khai mạc giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân...
Khai mạc giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn
          Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2022, UBND thị trấn Ia Kha tổ chức Khai mạc giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn.         

Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo thị trấn Ia Kha
Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo thị trấn Ia Kha
Thị trấn Ia Kha đã tiến hành bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia Grai tổ chức tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội.

Default news teaser image
ĐĂNG KÝ YÊU CẦU TƯ VẤN CÔNG NGHỆ
ĐĂNG KÝ  YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

Default news teaser image
TB niêm yết công khai hồ sơ mất trang bổ sung 01 đính kèm GCNQSD đất của ông Khuất Hữu Lệ
TB niêm yết công khai hồ sơ mất trang bổ sung 01 đính kèm GCNQSD đất của ông Khuất Hữu Lệ