NY công khai hồ sơ Nguyễn Văn Sáng
NY công khai hồ sơ Nguyễn Văn Sáng
NY công khai hồ sơ Nguyễn Văn Sáng

TB nộp lại GCNQSD đất để thu hồi, chỉnh lý theo quy định
TB nộp lại GCNQSD đất để thu hồi, chỉnh lý theo quy định
TB nộp lại GCNQSD đất để thu hồi, chỉnh lý theo quy định 

Niêm yết công khai hồ sơ Hộ Phan Đình Xiềng, T.Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Hộ Phan Đình Xiềng, T.Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Hộ Phan Đình Xiềng, T.Trạch 2

Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn Tướng tại Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn Tướng tại Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn Tướng tại Thắng Trạch 2

Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn tấn Lực - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn tấn Lực - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn tấn Lực - TDP 1

Niêm yết công khai hồ sơ Lê Hồng Thanh - Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Hồng Thanh - Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Lê Hồng Thanh - Thắng Trạch 2

Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn Tướng tại Thôn 1
Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn Tướng tại Thôn 1
Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn Tướng tại Thôn 1

Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Huy Thuận - TDP 6
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Huy Thuận - TDP 6
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Huy Thuận - TDP 6

CÁC HOẠT ĐỘNG  THIẾT THỰC VÀ PHONG TRÀO CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TH...
CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC VÀ PHONG TRÀO CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA TRONG THÁNG 6/2023
Phụ nữ thị trấn Ia Kha và các hoạt động thiết thực trong 6 tháng đầu năm 2023

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2023 củ đồng chí Chủ tịch ...
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2023 củ đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Ia Kha
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2023 củ đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Ia Kha

NY công khai hs mất TBS GCN số BC 061364 - Phong-TDP 6
NY công khai hs mất TBS GCN số BC 061364 - Phong-TDP 6
NY công khai hs mất TBS GCN số BC 061364 - Phong-TDP 6

Thông báo niêm yết công khai hs mất TBS GCN số AK 28759 của Bà Dinh...
Thông báo niêm yết công khai hs mất TBS GCN số AK 28759 của Bà Dinh - TDP 7
Thông báo niêm yết công khai hs mất TBS GCN số AK 28759 của Bà Dinh - TDP 7