Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

27/03/2021
Sáng 24/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
 
1.jpg
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị - Minh Thoan

Mục tiêu tổng quát trong năm 2021 của huyện Ia Grai là thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các xã biên giới; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin…, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đề ra. Cụ thể, năm 2021 huyện Ia Grai phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,9% (tương đương giảm 250 hộ); mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số: 1,63% (tương đương giảm 193 hộ); các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức bình quân chung của huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1,2%.

Để công tác giảm nghèo trong năm 2021 được thực hiện đạt kết quả theo đúng chỉ tiêu đã phân bổ cho các địa phương, thay mặt UBND huyện, đồng chí Đỗ Văn Đông, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các xã, thị trấn báo cáo cấp uỷ Đảng về chỉ tiêu giảm nghèo được phân bổ; đề xuất điều chỉnh, kế hoạch để thực hiện; tiến hành thống kê, đánh giá chính xác thực trạng từng hộ nghèo; nắm bắt, phân tích được nguyên nhân nghèo của hộ, trên cơ sơ đó từng địa phương xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch có gắn với giải pháp để thoát nghèo đối với từng hộ; xác định các hộ thoát nghèo năm 2021 ngay từ bây giờ để tập trung các nguồn hỗ trợ, nhất là số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng Lao động – Thương binh- Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế hạ tầng, …triển khai, hướng dẫn, giúp các địa phương sớm hoàn chỉnh các chương trình dự án về giảm nghèo để triển khai thực hiện đạt kết quả. Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp với các cơ quan ban, ngành, hội đoàn thể của huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách xã hội về cho vay vốn…/.

Minh Thoan


 
Lượt xem: 7
Các tin khác
    Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện
    Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020
    Triển khai công tác quản lý bảo rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng năm... Triển khai công tác quản lý bảo rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021
    Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020
    Triển khai công tác quản lý bảo rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng năm... Triển khai công tác quản lý bảo rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021