Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2020
Trong 2 ngày 17-18/12, Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức tại Hội trường UBND huyện. Ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Ksor Khiếu, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND chủ tọa kỳ họp. Về dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Lành, Phó bí thư thường trực huyện ủy; cùng lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng thuộc huyện ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện; thường trực HĐND các xã: Ia Yok, Ia Hrung, Ia Grăng, Ia Pếch, Ia Khai và 31/38 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII.
 
Kỳ họp đã xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Hà, nguyên Chánh án tòa án nhân dân huyện Ia Grai vì chuyển công tác khác.
1-(2).jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết – Minh Thoa

Tại kỳ họp, thường trực HĐND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 17 phiên họp, hội nghị để kịp thời triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện nhằm đôn đốc thực hiện nghị quyết và quy định của pháp luật trên địa bàn huyện. Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện và các ban HĐND huyện đã triển khai 15 nội dung giám sát, khảo sát đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công 3 kỳ họp để miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch triển khai đến các tổ đại biểu HĐND huyện để phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm 2020. Trước kỳ họp thứ Mười ba, các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 13 xã, thị trấn, thu hút 1.350 lượt cử tri, có 55 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện đã tiếp nhận 48 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đến nay, đã giải quyết xong 40 đơn, còn 8 đơn đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết trong thời hạn quy định.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, thường trực HDND huyện, các ban HĐND huyện khóa XII sẽ thực hiện nhiệm vụ công tác của năm 2021 cho đến khi HDND huyện khóa XIII bầu Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện khóa mới. Bên cạnh thực hiện chức năng quyết định của HĐND, hoạt động giám sát thì Thường trực HĐND huyện chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi đôn đốc việc giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thay mặt UBND huyện, ông Đỗ Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Theo báo cáo, trong năm 2020, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện ủy, HĐND huyện đã được UBND huyện triển khai kịp thời. Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, dự ước có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; có 4 chỉ tiêu không đạt bao gồm: thu ngân sách, số bác sỹ/vạn dân, tỷ lệ dân thành thị được sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 10.244 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,9% so với năm 2019, trong đó ngành nông – lâm – nghiệp- thủy sản đạt 4.120 tỷ đồng, tăng 8,5%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đạt 3.427 tỷ đồng, tăng 12%; thương mại – dịch vụ tăng 20%. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với tình hình; bệnh bạch hầu được khống chế. Các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn đã chuẩn bị tốt các điều kiện góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra về diện tích. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm được quan tâm. Công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn được chú trọng. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện. Xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2020, số hộ nghèo giảm trong năm 2020 là 428 hộ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 3,23%. Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị nhìn chung ổn định. Ngành chức băng và chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực, những vụ việc phát sinh tại cơ sở được phát hiện, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng giai đoạn 2021 – 2025. UBND huyện đã đề ra các chỉ tiêu nghị quyết trên 4 lĩnh vực: kinh tế; văn hóa – xã hội; môi trường; quốc phòng – an ninh. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 11.290 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.525 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 83,25 tỷ đồng; có 2 xã và 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới; số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm 1.800 người…

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, thay mặt UBMTTQ Việt Nam huyện, ông Nguyễn Công Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

Tại kỳ họp, UBND huyện cũng đã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Trương Thế Vinh, Trưởng phòng Y tế huyện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Ia Grai đã thông báo Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI.

Tại kỳ họp, đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện đã báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Tòa án nhân dân huyện báo cáo về công tác xét xử năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

UBND huyện cũng đã trình bày các tờ trình về: điều chỉnh nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; danh mục và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện…

Tại kỳ họp, các Ban Hội đồng nhần huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trình ra tại Kỳ họp.

Trong buổi chiều ngày 17/12, các đại biểu HĐND huyện và khách mời thảo luận tại tổ.

Sáng 18/12, Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng.

Thay mặt Tổ thư ký kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chánh văn phòng HĐND- UBND huyện báo cáo kết quả thảo luận ở tổ.

Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn: Phòng nông nghiệp và Nông thôn huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên – Môi trường, điện lực Ia Grai; phòng Lao động- Thương binh và xã hội; Phòng Y tế trả lời các ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp. Các nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề: xây dựng nông thôn mới; đường sá xuống cấp, hư hỏng đề nghị sửa chữa, nâng cấp; bồi thường – giải phóng mặt bằng; điện mặt trời; chỉ tiêu giảm nghèo; tỷ lệ bác sỹ chưa đạt;…

Thay mặt UBND huyện, ông Đào Lân Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tại Kỳ họp thứ Mười lăm, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua 11 Nghị quyết, bao gồm: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021; thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện “ Giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện”; kết quả giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng một số công trình trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến năm 2019; về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Grai khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021; phê chuẩn điều chỉnh nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách huyện; phê chuẩn điều chỉnh nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phương án phấn bổ ngân sách huyện, các xã, thị trấn năm 2021; về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn và danh mục xây dựng cơ bản năm 2021; việc bãi bỏ Phòng Y tế huyện; việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2.jpg
Ông Dương Mah Tiệp- Phát biểu bế mạc Kỳ họp – Minh Thoan

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp lần thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh:

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp lần thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, kế hoạch đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp./.

Minh Thoan – Phương Lộc.

Lượt xem: 66
Các tin khác
    Ia Grai ban hành Nghị Quyết công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyệ... Ia Grai ban hành Nghị Quyết công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
    Ia Grai ban hành Nghị Quyết Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân... Ia Grai ban hành Nghị Quyết Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
    HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh ... HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021
    Hội nghị BCH lần thứ 6 khóa XVIII mở rộng. Hội nghị BCH lần thứ 6 khóa XVIII mở rộng.
    Tường thuật Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 Tường thuật Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026