Tường thuật Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

17/08/2021
PTV: Thưa quý vị và các bạn! Trong 2 ngày 16-17/8, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời xem xét, thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng. Ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Ksor Khiếu, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND chủ tọa Kỳ họp. Dự Kỳ họp có tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Ia Grai; bà Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; ông Lê Ngọc Quý, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; 35/35 đại biểu HĐND huyện khóa XIIIl, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện. 
 
 
DSC_1170.JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Minh Thoan
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác và chương trình 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện luôn duy trì, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND huyện đã ban hành 30 nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Hoạt động giám sát chuyên đề đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục đích yêu cầu của kế hoạch đề ra; đã tham mưu Đoàn giám sát của HĐND huyện hoàn thành chương trình giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Hàng tháng, tổ chức tiếp công dân định kỳ để tiếp nhận, xử lý đôn đốc các cơ quan, đơn vị ở địa phương giải quyết dứt điểm đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.
DSC_1186.JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Minh Thoan
Thay mặt UBND huyện, ông Đỗ Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm . Trong 6 tháng đầu năm, huyện Ia Grai tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vừa triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống Covid-19. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt gần 3.600 tỷ đồng, tăng 9,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân hoàn thành đạt chỉ tiêu đề ra. Về xây dựng nông thôn mới đã quyết định công nhận 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn chỉnh hồ sơ và đã được tỉnh công nhận 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp, phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 2 xã và 10 làng đạt chuẩn. Về công tác quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng: hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện; đang hoàn thiện lập quy hoạch sử dụng đất năm 2030. Tổng thu ngân sách ước đạt 247,5 tỷ đồng, trong đó phần huyện thu trên 48,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Ngành giáo dục đã chỉ đạo, tổ chức triển khai vừa thực hiện tốt công tác dạy và học vừa làm tốt công tác phòng chống dịch cho học sinh, giáo viên. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn làm tốt cong tác nắm tình hình, những vụ việc phát sinh tại cơ sở được phát hiện, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, kết quả, chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của huyện từ vị trí 16 lên thứ 3 toàn tỉnh. UBND huyện cũng đã tham mưu BCH Đảng bộ huyện ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ những thuận lợi, khó khăn, UBND huyện đề ra 12 giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
DSC_1190.JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Minh Thoan
Tại Kỳ họp, ông Nguyễn Công Hòa, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cũng đã trình bày thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai.
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, bà Rơ Châm H’Hồng đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe Thường trực Hội đồng nhân dân trình bày 2 tờ trình về: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Quy chế hoạt động của HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại Kỳ họp, UBND huyện đã trình bày 6 tờ trình để kỳ họp xem xét, thảo luận, thông qua. Bao gồm: Tờ trình về việc xin phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách năm năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; tờ trình về việc xin phê duyệt danh mục, nguồn vốn các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; tờ trình đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo; tờ trình xin thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025; tờ trình phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Ia Grai giai đoạn 2021-2025.
Các ban Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực Hội đồng nhân và UBND huyện trình ra tại Kỳ họp.
Trong buổi chiều, Kỳ họp tiếp tục chia làm 3 tổ để thảo luận các nội dung quan trọng. Kết quả buổi thảo luận được thư ký tổng hợp và trình bày vào phiên họp sáng ngày 17-8.
DSC_1197.JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Minh Thoan
Mở đầu phiên sáng ngày 17-8, Thay mặt UBND huyện, ông Đào Lân Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND, của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gửi đến Kỳ họp thứ Mười lăm và các Kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ thất, thứ Hai, HĐND huyện khóa XIII.
Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Khóa XIII từ ngày 16 - 17/8/2021 đã chia làm 3 tổ để thảo luận. Qua thảo luận tại các tổ đã có 22 lượt ý kiến của các đại biểu với nhiều vấn đề quan trọng. Hầu hết các ý kiến cho rằng: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự cộng đồng của doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Một số ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, Thư ký Kỳ họp tổng hợp báo cáo HĐND huyện, Kỳ họp thứ Hai như sau: Đối với Thường trực HĐND huyện có 3 ý kiến: Đề nghị giao cho tổ đại biểu chuẩn bị ít nhát 1 đến 2 câu hỏi để tham gia chất vấn tại Kỳ họp, nhằm nâng cao hoạt động chất vấn của HDDND huyện; HĐND huyện xem xét, trang bị máy tính xách tay cho đại biểu, góp phần cải cách hành chính, hạn chế sử dụng tài liệu giấy; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND chưa nhiều theo điều 83 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, đề nghị Thường trực HĐND phân công để Tổ đại biểu và đại biểu giám sát vụ việc nổi cộm tại địa phương.
DSC_1204.JPG
Ảnh: Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Minh Thoan
Đối với báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm có một số ý kiến như sau: Sau kỳ họp đề nghị UBND huyện tổng hợp những ý kiến của các ban HĐND huyện đã thẩm tra để đưa vào chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND trong năm 2021 làm tiền đề cho những năm tiếp theo, vì trong 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu đạt thấp như: tổng giá trị sản xuất đạt 31,72%; tỷ lệ giảm nghèo năm 2021 sẽ điều chỉnh tăng... Trong khi đó một số nguyên nhân khách quan tác động không thuận lợi cho huyện cũng như thời gian còn lại của năm 2021 rất ngắn (khoảng 4 tháng); tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19; giá nông sản giảm thấp, doanh nghiệp chưa mặn mà hỗ trợ thu mua sản phẩm cho nông dân; Quyết định số 861/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, cắt giảm chính sách BHYT ảnh hưởng đến tiêu chí y tế, Nông thôn mới. Vì vậy, cần đề ra các giải pháp cụ thể đạt chỉ tiêu. Hiện nay nhiều hộ dân có gia súc bị bệnh viêm da nổi cục, người dân tự mua Văcxin để chích, điều trị bệnh, vừa mất nhiều tiền, vừa không giảm bệnh. Đề nghị ngành chuyên môn kiểm tra, hỗ trợ kinh phí mua Văcxin chữa bệnh cho người dân.  Đề nghị UBND huyện bổ sung nội dung tham gia phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; tham gia công tác phòng, chống Covid-19; Giải pháp để kiềm chế tai, tệ nạn trong thời gian tới; giải pháp liên quan trong công tác quản lý đất đai đẩy đủ, chặt chẽ hơn. Các xã, thị trấn thu ngân sách 6 tháng đầu năm không đạt, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi, đề nghị bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn để phục vụ cho phòng, chống dịch Covid-19. Công tác quản lý chợ còn lỏng lẽo, không đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trong năm học mới và công tác phòng chống dịch. Đề nghị có biện pháp giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán còn xảy ra... Và một số ý kiến, kiến nghị khác.
Đại biểu thảo luận chung tại Hội trường và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn. Tổ trưởng 3 tổ cũng đã làm rõ thêm một số số ý kiến, kiến nghị của đại biểu trong buổi thảo luận mà trong tổng hợp báo cáo chưa trình bày rõ. Một số cơ quan, đơn vị liên quan như Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường đã trả lời một số vấn đề xung quanh phiên thảo luận; một số ý kiến khác sẽ được các phòng, ban chuyên môn huyện trả lời bằng văn bản sau.  
Thay mặt UBND huyện, đồng chí Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện cũng giải trình một số vấn đề cần làm rõ thêm trước khi Hội đồng huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Kỳ họp đã thông qua 10 dự thảo Nghị quyết, bao gồm: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; ban hành quy chế hoạt động của HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2026-2020; thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Ia Grai; đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo; phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Ia Grai giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng năm 2021; điều chỉnh kế hoạch giảm nghèo; phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách huyện năm 2020; cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Ia Grai.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất, Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng; kết thúc thành công tốt đẹp./.
Minh Thoan – Phương Lộc
Lượt xem: 41
Các tin khác
    Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 kh... Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực biên giới
    Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng
    Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII
    Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016... Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
    Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026