TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm về thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Số hiệu: 03/BC-BCĐ Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 14/07/2022 Ngày hiệu lực: 14/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: