TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1774/UBND-KTHT

v/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với các dự án giao thông đang triển khai trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân tân sửu năm 2021

Ngày ban hành: 28/12/2020

Ngày có hiệu lực: 28/12/2020

Công văn 1403/UBND-VP

v/v hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã ia tô

Ngày ban hành: 19/10/2020

Ngày có hiệu lực: 19/10/2020

Công văn 390/UBND-TNMT

v/v nâng cao trách nhiệm thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn

Ngày ban hành: 09/04/2020

Ngày có hiệu lực: 09/04/2020

Công văn 45/UBND-VP

v/v đảm bảo công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo; công tác vệ sinh môi trường; nghiêm cấm các hình thức cờ bạc trong dịp tết

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày có hiệu lực: 14/01/2020