TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1773/UBND-VP

v/v triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại hội đua thuyền độc mộc trên sông pô cô lần thứ iii và liên hoan văn hoá cồng chiêng năm 2022

Ngày ban hành: 27/10/2022

Ngày có hiệu lực: 27/10/2022

Báo cáo 03/BC-BCĐ

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm về thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày ban hành: 14/07/2022

Ngày có hiệu lực: 14/07/2022

Kế hoạch 04/KH-BCĐ

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2022.

Ngày ban hành: 22/03/2022

Ngày có hiệu lực: 22/03/2022

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

kế hoạch thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xiii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 17/02/2022

Ngày có hiệu lực: 17/02/2022

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 01-nq/đh ngày 07/9/2020 đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa xviii, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết số 06-nq/hu ngày 08/7/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện ia grai, khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 ( gọi tắt là ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết về về sinh môi trường )

Ngày ban hành: 17/02/2022

Ngày có hiệu lực: 17/02/2022

Công Văn 192/UBND-PTNMT

v/v tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp tết âm lịch năm 2022.

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày có hiệu lực: 29/01/2022

Công văn 1774/UBND-KTHT

v/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với các dự án giao thông đang triển khai trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân tân sửu năm 2021

Ngày ban hành: 28/12/2020

Ngày có hiệu lực: 28/12/2020

Công văn 1403/UBND-VP

v/v hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã ia tô

Ngày ban hành: 19/10/2020

Ngày có hiệu lực: 19/10/2020

Công văn 390/UBND-TNMT

v/v nâng cao trách nhiệm thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn

Ngày ban hành: 09/04/2020

Ngày có hiệu lực: 09/04/2020

Công văn 45/UBND-VP

v/v đảm bảo công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo; công tác vệ sinh môi trường; nghiêm cấm các hình thức cờ bạc trong dịp tết

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày có hiệu lực: 14/01/2020