TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1323/UBND-NL

V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

Công văn 1324/UBND-NL

Về việc triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

Công văn 1325/UBND-PTCKH

V/v đăng ký danh sách tập huấn, đào tạo lại để cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản công

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

Công văn 1326/UBND-NL

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp trồng cây dược liệu trên địa bàn xã Ia Sao - bà Thân Hương Lan

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

Công văn 1311/UBND-VP

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày có hiệu lực: 30/09/2020

Công văn 1312/UBND-VHTT

V/v triển khai chiến dịch rà quét, xử lý mã độc năm 2020

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày có hiệu lực: 30/09/2020

Quyết định 886/QĐ-UBND

Về việc công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trên địa bàn huyện Ia Grai năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày có hiệu lực: 30/09/2020

Công văn 1306/UBND-VP

V/v khắc phục hồ sơ thủ tục hành chính chậm trễ trên hệ thống “Một cửa điện tử liên thông”

Ngày ban hành: 28/09/2020

Ngày có hiệu lực: 28/09/2020

Công văn 1303/UBND-PGDĐT

V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Ngày ban hành: 28/09/2020

Ngày có hiệu lực: 28/09/2020

Công văn 1304/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày ban hành: 28/09/2020

Ngày có hiệu lực: 28/09/2020

Hiển thị kết quả 381-390 (of 444)
 |<  <  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  >  >|