TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: Về việc phối hợp xác nhận quy định về pháp luật đất đai trên địa bàn huyện Ia Grai.

Số hiệu: 1064/UBND-PTNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 12/07/2022 Ngày hiệu lực: 12/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: