TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo sơ kết công tác đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Số hiệu: 05/BC-BCĐLNATTP Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 28/06/2021 Ngày hiệu lực: 28/06/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: