Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Mô tả

Địa chỉ: xã Đăk Jơ Ta

Điện thoại: 0269