Phòng Khám Bệnh Thạch Nga

Mô tả

Địa chỉ: 36 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3829 456