Nha Khoa bác sĩ Thảo

Mô tả

Địa chỉ: Nhà Công Vụ E33, Triệu Quang Phục, phường Phù Đổng

Điện thoại: 097 974 55 47