TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: v/v hưởng ứng, truyền thông về ngày pháp luật năm 2021

Số hiệu: 1857/UBND-PTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 22/10/2021 Ngày hiệu lực: 22/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: