Default news teaser image
Sáng ngày 10/03/2023, UBND xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn xã Ia O.
Dự buổi lễ ra mắt có Đồng chí  Ksor Tuâng – Phó chủ tịch UBND phụ trách mạng văn hóa - xã hội, Đội trưởng Đề án 06 xã, các đồng chí trong Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, cán bộ Công an xã, các ngành, đoàn thể xã Ia O. 

Default news teaser image
TỌA DÀM
Sáng ngày 07/03/2023 Ủy ban nhân dân xã Ia O tổ chức cho (chị) em ngày 08/03/2023. Ủy ban nhân dân xã Ia O tổ chức (chị) em ngày 08/03/2023 của chị em cán bộ công chức viên chức trong cơ quan có 10 chị em phụ nữ cùng với chi hội trưởng...

Default news teaser image
Hội nghị UBMTTQVN xã tổ chức lấy y kiến của dân trên địa bàn xã Ia O năm 2023 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 Sáng ngày 08/03/2023 08:00 Hôm nay UBND xã Ia O phối kết hợp với UBMTTQVN xã đề chủ trì hội nghị lấy y kiến của nhân dân về việc Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Default news teaser image
Sáng ngày 02-03/03/2023 mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập biên Phòng toàn dân xã
Sáng ngày 02-03/03/2023 UBND xã tổ chức chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập biên Phòng toàn dân xã có Đồng chí Ksor Tuy, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí siu Nghiệp, Phó bí thư đảng ủy Chủ tịch UBND xã, đồng chí Trung tá Lê...

Default news teaser image
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2023
Thực hiện Kế hoạch số: 183/KH-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023; UBND xã Ia O ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 như sau: 

Default news teaser image
KẾ HOẠCH CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 XÃ IA O
Thực hiện Kế hoạch số: 182/KH-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai về Cải cách hành chính năm 2023, UBND xã Ia O ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: Ảnh Hyiu

sáng 05//12/2022HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, ...
sáng 05//12/2022HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII 
- Sáng 05/12/ 06/12, Ủy ban nhân dân xã Ia O tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương...

Default news teaser image
QĐ ND tuyên truyền
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nội dung tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” trên địa bàn huyện Ia GraiNOI-DUNG-THEO-1566.pdfQD-ND-tuyen-truyen.pdf  

Default news teaser image
QĐ ND tuyên truyền
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nội dung tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” trên địa bàn huyện Ia GraiQD-ND-tuyen-truyen-(1).pdfNOI-DUNG-THEO-1566.pdfQD-ND-tuyen-truyen.pdf

Default news teaser image
Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã Ia O, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức họp triển khai áp dụng theo chỉ thị 16 từ 00h ngày 28/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai các biện pháp phòng - chống dịch.
Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã Ia O, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức họp triển khai áp dụng theo chỉ thị 16  từ 00h ngày 28/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai các biện pháp phòng - chống dịch.