Trang chủ > Xã Ia O > Giới thiệu chung > Quá trình hình thành và phát triển
Ia O là một xã biên giới của huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai, giáp với huyện Andoung Meas tỉnh Ratanakiri Campuchia qua sông Sesan.
Xã có diện tích 137,39 km², dân số năm 2019 là 11.132 người, mật độ dân số đạt 81 người/km². Dân tộc thiểu số hơn 50% (chủ yếu là người Jrai). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 32,5 triệu đồng. Toàn xã có 120 hộ nghèo (chiếm 4,48% tổng số hộ trong xã) trong đó chủ yếu là hộ dân tộc thiểu số, 370 hộ cận nghèo (13,82%)
[1]
Xã được chia làm 9 làng, bao gồm: làng Bi, làng Lân, làng Mit Kom I, làng Mit Kom II, làng Cúc, làng Kloong, làng Jép, làng Dăng và làng O.
Là một xã nằm cách trung tâm huyện (thị trấn 
Ia Kha) khoảng 40 km, cách thành phố Pleiku 65 km về phía Tây, phía Nam giáp xã Ia Chia, phía Đông giáp xã Ia KRai, phía Bắc giáp huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) qua sông Sesan và các hồ thủy điện Sesan 4 và Sesan 4A.
Trên địa bàn có 11 đội sản xuất của các công ty 74, 75, 715. Có 02 công trình thuỷ điện là Sê San 4 và Sê San 4A, kinh tế còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Mấy năm gần đây xã đã có những tín hiệu về phát triển kinh tế do hiệu ứng dân cư các nơi chuyển đến buôn bán, xây dựng kinh tế của các công trình thuỷ điện nói trên