Thị trấn Ia Kha ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự

25/11/2022
Ủy ban nhân dân thị trấn ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, buôn bán kinh doanh khu vực xung quanh Chợ huyện và trên địa bàn thị trấn Ia Kha
 
    Sáng ngày 23/11/2022 Ủy ban nhân dân thị trấn ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, buôn bán kinh doanh khu vực xung quanh Chợ huyện tại thị trấn Ia Kha và trên địa bàn thị trấn Ia Kha.
UBND thị trấn sẽ xử lý hành vi vi phạm từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2022 và có thể kéo dài hơn liên tục cho đến khi không còn vi phạm trật tự giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, buôn bán kinh doanh khu vực xung quanh Chợ huyện tại thị trấn Ia Kha và trên địa bàn thị trấn Ia Kha.
Ngoài việc tuyên truyền bằng loa di động dọc các tuyến đường và tại chợ, công tác tuyên truyền còn được thực hiện rộng rãi trên hệ thống loa các nhà văn hóa tổ dân phố, thôn làng, đăng tải trên trang thông tin điện tử thị trấn và các đơn vị chia sẻ file tuyên truyền trên nhóm zalo cụm dân cư để mỗi người dân có thể tự mở để nghe được chi tiết nhất.
A2.png
TUYEN-TRUYEN-ANTT-CHO.png                                                                                                                                         Thực hiện: Khánh Hòa
Lượt xem: 2
Các tin khác
    Huyện Ia Grai: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15 Huyện Ia Grai: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15
    Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021 Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021
    Thị trấn Ia Kha ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo ... Thị trấn Ia Kha ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật