TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1849/UBND-PTNMT

v/v triển khai rà soát công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Ngày ban hành: 10/11/2022

Ngày có hiệu lực: 10/11/2022

Báo cáo 645/BC-UBND

về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023, danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2022 và 2023 và kết quả thực hiện các công trình dự án cần thu hồi đất, có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được hội đồng nhân dâb tỉnh thông qua từ năm 2017 đến nay

Ngày ban hành: 21/10/2022

Ngày có hiệu lực: 21/10/2022

Công Văn 1505/UBND-PTNMT

v/v triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Ngày ban hành: 16/09/2022

Ngày có hiệu lực: 16/09/2022

Thông Báo 100/TB-UBND

thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 15/08/2022

Ngày có hiệu lực: 15/08/2022

Công Văn 1105/UBND-PTNMT

về việc xác nhận sự phù hợp của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan

Ngày ban hành: 18/07/2022

Ngày có hiệu lực: 18/07/2022

Thông Báo 54/TB-UBND

thông báo công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện ia grai

Ngày ban hành: 20/05/2022

Ngày có hiệu lực: 20/05/2022

Báo cáo 244/BC-UBND

báo cáo về việc rà soát cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 05/04/2022

Ngày có hiệu lực: 05/04/2022

Báo cáo 204/BC-UBND

báo cáo bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ngày ban hành: 22/03/2022

Ngày có hiệu lực: 22/03/2022

Thông báo 15/TB-HĐND

thông báo lịch làm việc của đoàn giám sát "việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết và công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát năm 2021"

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Công văn 2052/UBND-PTNMT

về việc góp ý đề cương và dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện ia grai

Ngày ban hành: 17/11/2021

Ngày có hiệu lực: 17/11/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 19)
 |<  < 1 2  >  >|