TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 524/QĐ-UBND

quyết định: về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện ia grai

Ngày ban hành: 24/07/2023

Ngày có hiệu lực: 24/07/2023

Công văn 867/UBND-PTNMT

v/v lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2024

Ngày ban hành: 19/06/2023

Ngày có hiệu lực: 19/06/2023

Thông báo 55/TB-UBND

thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 12/06/2023

Ngày có hiệu lực: 12/06/2023

Tờ trình 67/TTr-UBND

tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày có hiệu lực: 31/05/2023

Tờ trình 57/TTr-UBND

tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện ia grai

Ngày ban hành: 27/04/2023

Ngày có hiệu lực: 27/04/2023

Tờ trình 43/TTr-UBND

tờ trình về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 22/03/2023

Ngày có hiệu lực: 22/03/2023

Tờ trình 24/TTr-UBND

tờ trình về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 20/02/2023

Ngày có hiệu lực: 20/02/2023

Công Văn 1849/UBND-PTNMT

v/v triển khai rà soát công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Ngày ban hành: 10/11/2022

Ngày có hiệu lực: 10/11/2022

Báo cáo 645/BC-UBND

về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023, danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2022 và 2023 và kết quả thực hiện các công trình dự án cần thu hồi đất, có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được hội đồng nhân dâb tỉnh thông qua từ năm 2017 đến nay

Ngày ban hành: 21/10/2022

Ngày có hiệu lực: 21/10/2022

Công Văn 1505/UBND-PTNMT

v/v triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Ngày ban hành: 16/09/2022

Ngày có hiệu lực: 16/09/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 26)
 |<  < 1 2 3  >  >|