TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 132/TTr-UBND

tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương và phân bổ kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, huyện ia grai, tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 22/11/2022

Ngày có hiệu lực: 22/11/2022

Công Văn 1849/UBND-PTNMT

v/v triển khai rà soát công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Ngày ban hành: 10/11/2022

Ngày có hiệu lực: 10/11/2022

Báo cáo 650/BC-UBND

báo cáo tình hình triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng và tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện ia grai năm 2022

Ngày ban hành: 26/10/2022

Ngày có hiệu lực: 26/10/2022

Quyết định 646/QĐ-UBND

qđ 646/qđ-ubnd điều chỉnh bổ sung kế hoạch định giá đất cụ thể 2022

Ngày ban hành: 21/10/2022

Ngày có hiệu lực: 21/10/2022

Báo cáo 645/BC-UBND

về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023, danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2022 và 2023 và kết quả thực hiện các công trình dự án cần thu hồi đất, có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được hội đồng nhân dâb tỉnh thông qua từ năm 2017 đến nay

Ngày ban hành: 21/10/2022

Ngày có hiệu lực: 21/10/2022

Báo cáo 628/BC-UBND

báo cáo công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 14/10/2022

Ngày có hiệu lực: 14/10/2022

Công Văn 3150/STC-QLGCS

v/v hướng dẫn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

Ngày ban hành: 07/10/2022

Ngày có hiệu lực: 07/10/2022

Công Văn 1577/UBND-PTNMT

v/v tham gia góp ý dự thảo luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngày ban hành: 28/09/2022

Ngày có hiệu lực: 28/09/2022

Công Văn 3912/STNMT-KHTC&TK

v/v giá đất cụ thể tính tiền giao đất, cho thuê đất năm 2017-2022 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 22/09/2022

Ngày có hiệu lực: 22/09/2022

Công Văn 1505/UBND-PTNMT

v/v triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Ngày ban hành: 16/09/2022

Ngày có hiệu lực: 16/09/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 71)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8  >  >|