DANH BẠ HỘP THƯ CÔNG VỤ

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan: ubndiagrai@gialai.gov.vn​
2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
STT Họ và tên Tên tài khoản
1 Dương Mah Tiệp tiepdm.iagrai@gialai.gov.vn
2 Phan Trung Tường tuongpt.iagrai@gialai.gov.vn
3 Lê Ngọc Quý quyln.iagrai@gialai.gov.vn
4 Ksor Khiếu khieuks.iagrai@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Phương phuongnt.iagrai@gialai.gov.vn
6 Trần Kim Anh anhtk.iagrai@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Văn Đính dinhnv.iagrai@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Xuân Tuấn tuannx.iagrai@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Ngọc Tân tannn.iagrai@gialai.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hoa hoant.iagrai@gialai.gov.vn
11 Lê Thị Thu Hiền hienltt.iagrai@gialai.gov.vn
12 Võ Quốc Vinh vinhvq.iagrai@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Diệu dieun.iagrai@gialai.gov.vn
14 Trần Đình Nghĩa nghiatd.iagrai@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Khắc Hùng hungnk.iagrai@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Thị Thanh Bình binhntt.iagrai@gialai.gov.vn
17 Hà Thị Hương huonght.iagrai@gialai.gov.vn
18 Phạm Thị Tú tupt.iagrai@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Văn Tâm tamnv.iagrai@gialai.gov.vn
20 Chu Sỹ Mỡn moncs.iagrai@gialai.gov.vn
21 Puih HLêng hlengp.iagrai@gialai.gov.vn
22 Thái Anh Tuấn tuanta.iagrai@gialai.gov.vn
23 Nguyễn Thị Mỹ Hà hantm.iagrai@gialai.gov.vn
24 Trương Thanh Vân vantt.iagrai@gialai.gov.vn
25 Nguyễn Việt Hùng hungnv.iagrai@gialai.gov.vn
26 Nguyễn T.Phương Thảo thaontp.iagrai@gialai.gov.vn
27 Đặng Thị Sương suongdt.iagrai@gialai.gov.vn
28 Lê Thành Huy huylt.iagrai@gialai.gov.vn
29 Ngô Khôn Tuấn tuannk.iagrai@gialai.gov.vn
30 Lê Quang Long longlq.iagrai@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Ngọc Lâm lamnn.iagrai@gialai.gov.vn
32 Đỗ Văn Tuất tuatdv.iagrai@gialai.gov.vn
33 Lý Kỳ Chung chunglk.iagrai@gialai.gov.vn
34 Nguyễn Trọng Nam namnt.iagrai@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Thị Lực lucnt.iagrai@gialai.gov.vn
36 Nguyễn Thị Lưu Ly lyntl.iagrai@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Quang Thuấn thuannq.iagrai@gialai.gov.vn
38 Phạm Ngọc Hiệp hieppn.iagrai@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Thanh Bình binhnt.iagrai@gialai.gov.vn
40 Phan Thị Thành thanhpt.iagrai@gialai.gov.vn
41 Bùi Văn Dũng dungbv.iagrai@gialai.gov.vn
42 Lê Đức Thuận thuanld.iagrai@gialai.gov.vn
43 Trần Đức Thủy thuytd.iagrai@gialai.gov.vn
44 Mai Thị Hiền hienmt.iagrai@gialai.gov.vn
45 Nguyễn Thị Thủy thuynt.iagrai@gialai.gov.vn
46 Nguyễn Văn Chung chungnv.iagrai@gialai.gov.vn
47 Nguyễn Đình Huấn huannd.iagrai@gialai.gov.vn
48 Hoàng Quang Huyên huyenhq.iagrai@gialai.gov.vn
49 Trần Đức Hạnh hanhtd.iagrai@gialai.gov.vn
50 Nguyễn Quang Nam namnq.iagrai@gialai.gov.vn
51 Dương Thị Kiều Trang trangdtk.iagrai@gialai.gov.vn
52 Nguyễn Ngọc Anh anhnn.iagrai@gialai.gov.vn
53 Thái Hồng Cương cuongth.iagrai@gialai.gov.vn
54 Nguyễn Thị Hương huongnt.iagrai@gialai.gov.vn
55 Bùi Đức Chinh chinhbd.iagrai@gialai.gov.vn
56 Nguyễn Văn Chè chenv.iagrai@gialai.gov.vn
57 Nguyễn Đức Bảo baond.iagrai@gialai.gov.vn
58 Tô Thị Nhương nhuongtt.iagrai@gialai.gov.vn
59 Huỳnh Ngô Tùng Điệp diephnt.iagrai@gialai.gov.vn
60 Thái Thị Thanh Nhàn nhanttt.iagrai@gialai.gov.vn
61 Hồ Xuân Vũ vuhx.iagrai@gialai.gov.vn
62 Đào Lân Hưng hungdl.iagrai@gialai.gov.vn
63 Nguyễn Phùng Hưng hungnp.iagrai@gialai.gov.vn
64 Phạm Thị Thu Hằng hangptt.iagrai@gialai.gov.vn
65 Nguyễn Thị Bích Ngọc ngocntb.iagrai@gialai.gov.vn
66 Bế Thị Lãnh lanhbt.iagrai@gialai.gov.vn
67 Đàm Thị Trang trangdt.iagrai@gialai.gov.vn
68 Tài Văn Trung trungtv.iagrai@gialai.gov.vn
69 Nguyễn Văn Tài tainv.iagrai@gialai.gov.vn
70 Nguyễn Trọng Đoan doannt.iagrai@gialai.gov.vn
71 Ksor Tuyên tuyenks.iagrai@gialai.gov.vn
72 Phan Đình Phùng phungpd.iagrai@gialai.gov.vn
73 Nguyễn Ninh ninhn.iagrai@gialai.gov.vn
74 Rơ Châm Chel chelrc.iagrai@gialai.gov.vn
75 Puih Mý myp.iagrai@gialai.gov.vn
76 Trần Quốc Huy huytq.iagrai@gialai.gov.vn
 
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png