TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 920/UBND-PKTHT

v/v tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt xung quanh chợ huyện

Ngày ban hành: 27/06/2023

Ngày có hiệu lực: 27/06/2023

Công văn 749/UBND-PTNMT

v/v bổ sung thông tin mô hình thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa tại thị trấn ia kha, huyện ia grai, tỉnh gia lai.

Ngày ban hành: 23/05/2023

Ngày có hiệu lực: 23/05/2023

Báo cáo 106/BC-UBND

báo cáo về việc xây dựng kế hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị các năm 2023, 2024, 2025 trên địa bàn huyện ia grai.

Ngày ban hành: 09/03/2023

Ngày có hiệu lực: 09/03/2023

Báo cáo 75/BC-UBND

báo cáo đề xuất giải pháp thu hút đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại trên địa bàn huyện ia grai.

Ngày ban hành: 24/02/2023

Ngày có hiệu lực: 24/02/2023

Báo cáo 44/BC-UBND

báo cáo số liệu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý tại đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 03/02/2023

Ngày có hiệu lực: 03/02/2023

Báo cáo 03/BC-BCĐ

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm về thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày ban hành: 14/07/2022

Ngày có hiệu lực: 14/07/2022

Báo cáo 417/BC-UBND

báo cáo kết quả thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực đô thị 6 tháng đầu năm 2022

Ngày ban hành: 04/07/2022

Ngày có hiệu lực: 04/07/2022

Báo cáo 324/BC-UBND

báo cáo kết quả thu gom rác thải y tế lây nhiễm do dịch bệnh covid-19

Ngày ban hành: 23/05/2022

Ngày có hiệu lực: 23/05/2022

Quyết định 223/QĐ-UBND

qđ phê duyệt khlcnt dự án san gạt chôn lấp rác tại bãi rác xã ia yok

Ngày ban hành: 15/04/2022

Ngày có hiệu lực: 15/04/2022

Quyết định 224/QĐ-UBND

qđ phê duyệt khlcnt xây dựng nhà quản lý bãi rác ia bă

Ngày ban hành: 15/04/2022

Ngày có hiệu lực: 15/04/2022

Hiển thị kết quả 1-10 (of 16)
 |<  < 1 2  >  >|