TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch: Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 119/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 08/08/2022 Ngày hiệu lực: 08/08/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: