TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

kế hoạch: Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 154/KH-UBND Loại văn bản: kế hoạch
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 30/11/2021 Ngày hiệu lực: 30/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: