ảnh dệt thổ cẩm làng Bồ 1, xã Ia yok, huyện Ia Grai ( ảnh Phan Thương)

“Hoa tuyết” trên cao nguyên-IaGrai

hồ Sê San 4-IaGrai

Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô-IaGrai

Thác mơ-IaGrai

Lang chai tren song Se San Iagrai