TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tham mưu: V/v góp ý bổ sung và hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Số hiệu: 478 /SGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Tham mưu
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Duy Định
Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: 20/03/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: