TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo: DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 NIÊM YẾT TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH GIA LAI

Số hiệu: 16/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: UBND Người ký: Thái Văn Ngư
Ngày ban hành: 15/03/2021 Ngày hiệu lực: 15/03/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: