Gia Lai bãi bỏ 5 TTHC trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng

06/06/2021
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và công bố 4 thủ tục hành chính mới
 
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 320/QĐ-UBND công bố danh mục 4 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 5 thủ tục trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng.
 
images3042687_images2989842_1_nhat.jpg
Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 8-3-2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh công bố 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng gồm: thực hiện thủ tục kê khai tài sản, thu nhập; thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực hiện việc giải trình đến người yêu cầu giải trình để làm rõ nội dung liên quan khi thấy cần thiết.
 
Đồng thời, bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng được công bố tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 3-5-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập theo Luật Phòng-chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020; tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực hiện việc giải trình theo Luật Phòng-chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ.
 
Nguồn Báo Gia Lai
Lượt xem: 1
Các tin khác
    Gia Lai bãi bỏ 5 TTHC trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng Gia Lai bãi bỏ 5 TTHC trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng