Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định 82/2020/NĐ-CP

15/05/2021
Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định số: 82/2020/NĐ-Cp, ngày 15/7/2021 của Chính phủ
 
Nội dung chi tiết tham khảo tại đây: Tài liệu tham khảo
 
Lượt xem: 8
Các tin khác
  Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai
  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
  V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến ... V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại
  Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định 82/2020/NĐ-CP Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định 82/2020/NĐ-CP