TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: công văn đềv tiếp tục thực hiện một số Biện pháp cấp bách để phỏng, chống dịch Covid-19.

Số hiệu: Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 10/05/2021 Ngày hiệu lực: 10/05/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: