Sử dụng mạng ZALO để tra cứu thông tin
Sử dụng mạng ZALO để tra cứu thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty VNG-ZALO để giúp công dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh qua mạng xã hội Zalo

Cần mạnh tay hơn trong xử lý cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
Cần mạnh tay hơn trong xử lý cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
Thực hiện Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm; từ ngày 8/5 đến ngày 14/5, huuyện Ia Grai đã thành lập Đoàn liên ngành tiến hành thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện

Huyện Ia Grai: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15
Huyện Ia Grai: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15
PTV: Sáng 5/10, huyện Ia Grai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2018.