Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên

18/06/2019
Sáng ngày 18/6/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã, Trung tâm bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho  trên 50 cán bộ đảng viên của xã.
 
1.jpg
2.jpg
Lớp bồi dưỡng tập trung triển khai về các vấn đề về 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chủ tịch và nhiều nội dung quan trọng như tình hình thời sự trong nước, thế giới và một số vấn đề về cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa mười hai và Chỉ thị 28 của Đảng  được đồng chí Thái Hồng Minh- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy- báo cáo viên  của huyện triển khai trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Các chuyên đề sẽ tập trung vào những nội dung cốt lõi về quan điểm của Đảng và những kết quả nghiên cứu của giới lý luận hiện nay ở Việt Nam. Từ đó giải đáp những băn khoăn thắc mắc của đảng viên, nhất là kịp thời làm rõ những vấn đề mới nảy sinh trong tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra tại cơ quan đơn vị trong tình hình mới. 
Mai Lương - UBND xã Ia Khai
Lượt xem: 0
Các tin khác
    Đồn Biên phòng Ia Chía: Điểm tựa vững vàng vùng phên giậu Đồn Biên phòng Ia Chía: Điểm tựa vững vàng vùng phên giậu
    Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên
    Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
    Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
    Tuyên truyền bầu cử hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên truyền bầu cử hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số