TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 422/QĐ-UBND

Về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Thế Phong giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý các dự án ĐTXD huyện

Ngày ban hành: 23/04/2020

Ngày có hiệu lực: 23/04/2020

Báo cáo 170/BC-UBND

BÁO CÁO Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày ban hành: 23/04/2020

Ngày có hiệu lực: 23/04/2020

Quyết định 413/QĐ-UBND

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý - Ông Phan Đình Thắm

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Quyết định 415/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban tuyển sinh Quân sự huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Quyết định 355/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Quyết định 240/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 25/02/2020

Ngày có hiệu lực: 25/02/2020

Thông tư 78/UBND-TCKH

Về việc triển khai Kế hoạch 271-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 22/01/2020

Ngày có hiệu lực: 22/01/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 -2020

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Hiển thị kết quả 441-450 (of 464)
 |<  <  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  >  >|