TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 415/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban tuyển sinh Quân sự huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Quyết định 355/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Quyết định 240/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 25/02/2020

Ngày có hiệu lực: 25/02/2020

Thông tư 78/UBND-TCKH

Về việc triển khai Kế hoạch 271-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 22/01/2020

Ngày có hiệu lực: 22/01/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 -2020

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh căn hộ du lịch và biệt thự du lịch

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày có hiệu lực: 28/10/2019

Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh căn hộ du lịch và biệt thự du lịch

Ngày ban hành: 28/10/2019

Ngày có hiệu lực: 28/10/2019

Công văn 1315/SVHTTDL-KHTC

Thông báo điều chỉnh mẫu bia ghi sự kiện tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang,tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 06/08/2019

Ngày có hiệu lực: 06/08/2019

Hiển thị kết quả 331-340 (of 351)
 |<  <  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  >  >|