TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 526/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho hưởng chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã - Ông Ksor Del

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Công văn 990/UBND-TCKH

V/v đăng ký cấp tài khoản để sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 01/QĐ-BCĐCCHC

Về việc ban hanh Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 63/QĐ-BCĐ

QĐ về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (Hà Thuý Ngọc)

Ngày ban hành: 02/07/2021

Ngày có hiệu lực: 02/07/2021

Quyết định 59/QĐ-BCĐ

Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với Rơ Châm Vương

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Công văn 979/UBND-LĐTBXH

V/v phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho các Nhà thầu

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Báo cáo 366/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và KHNS 3 năm 2022-2024

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Quyết định 61/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID - 19 Trần Xuân Hoàng

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Quyết định 60/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID - 19 Phan Mỹ Hoa

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Quyết định 60/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID - 19 Phan Mỹ Hoa

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Hiển thị kết quả 241-250 (of 464)
 |<  <  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >  >|