TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn 2171/UBND-PLĐTBXH

V/v triển khai một số hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 29/11/2021

Ngày có hiệu lực: 29/11/2021

công văn 2126/UBND-VP

V/v tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 7993/VPCP-QHĐP ngày 01/11/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

báo cáo 1072/BC-UBND

Về việc góp ý những vấn đề cần làm rõ trong tổng kết nghị quyết số 19/NQ/TW của BCH TW khóa XI

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

công văn 2131/UBND-PLĐTBXH

V/v xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

quyết định 1555/QĐ-UBND

Kiện toàn Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

báo cáo 1068/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

công văn 2114/UBND-PGDĐT

V/v triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trong năm 2021 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

công văn 2113/UBND-PVHTT

Cung cấp nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

báo cáo 1067/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

báo cáo 1064/BC-UBND

Kết quả kiểm tra khu vực dự kiến lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Pleiku và vùng phụ cận đến năm 2045

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Hiển thị kết quả 211-220 (of 501)
 |<  <  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >  >|