TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo 795/BC-UBND

Về việc xây dựng tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025

Ngày ban hành: 02/10/2021

Ngày có hiệu lực: 02/10/2021

công văn 1703/UBND-LĐTBXH

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày ban hành: 02/10/2021

Ngày có hiệu lực: 02/10/2021

công văn 1577/UBND-LĐTBXH

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

báo cáo 704/BC-UBND

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

công văn 1580/UBND-VP

V/v báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

báo cáo 703/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

báo cáo 708/BC-UBND

Báo cáo nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2021 và năm 2022

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

công văn 1561/UBND-VHTT

Cung cấp thông tin hiện trạng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

báo cáo 697/BC-UBND

Kinh phí tiết kiệm do sáp nhập thôn và giải quyết chế độ dôi dư do sáp nhập

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

công văn 1446/UBND-VHTT

V/v triển khai phương án để làm việc từ xa qua mạng Internet trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

Hiển thị kết quả 201-210 (of 464)
 |<  <  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  >  >|