TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo 633/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

báo cáo 636/BC-UBND

Tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ngày 31-8-2021

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

công văn 1451/UBND-YT

V/v hướng dẫn tạm thời một số nội dung thực hiện hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTCP

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

công văn 1452/UBND-VHXH

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

công văn 1453/UBND-VHTT

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cung ứng dịch vụ và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

công văn 1454/UBND-VHTT

Tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, Tổng đài 1022 đối với các TTHC của Sở VHTTDL, Sở TT&TT

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

kế hoạch 112/KH-UBND

Phát triển sản xuất rau và cây ăn quả trên địa bàn huyện Ia Grai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

Công văn 997/UBND-VP

V/v đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 06/07/2021

Ngày có hiệu lực: 06/07/2021

Công văn 998/UBND-PDT

V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 06/07/2021

Ngày có hiệu lực: 06/07/2021

Báo cáo 375/BC-UBND

Báo cáo nhanh tình hình dịnh phòng, chống dịch bệnh Covid -19 chiều ngày 06/7/2021

Ngày ban hành: 06/07/2021

Ngày có hiệu lực: 06/07/2021

Hiển thị kết quả 191-200 (of 444)
 |<  <  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  >  >|