TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 166/BC-UBND

Báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa nước thuỷ lợi năm 2023

Ngày ban hành: 05/04/2023

Ngày có hiệu lực: 05/04/2023

Thông báo 29/TB-VP

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Ngày ban hành: 05/04/2023

Ngày có hiệu lực: 05/04/2023

Quyết định 231/QĐ-UBND

Quyết định cử Đoàn cán bộ huyện Ia Grai đi thăm, chúc Tết Chol Thnam Thmây, huyện Dun Mia, Vương Quốc Campuchia

Ngày ban hành: 05/04/2023

Ngày có hiệu lực: 05/04/2023

Báo cáo 164/BC-UBND

Báo cáo Đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển xe buýt trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 05/04/2023

Ngày có hiệu lực: 05/04/2023

Kế hoạch 04/KH-BCĐ(CAH)

Kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023

Ngày ban hành: 04/04/2023

Ngày có hiệu lực: 04/04/2023

Công văn 440/UBND-PVHTT

Thường xuyên rà soát nội dung không phù hợp trên Website của cơ quan nhà nước

Ngày ban hành: 04/04/2023

Ngày có hiệu lực: 04/04/2023

Báo cáo 159/BC-UBND

Báo cáo về việc tổ chức Đoàn đi thăm chúc tết Chol Thnam Thmay, Vương quốc Campuchia

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ngày có hiệu lực: 03/04/2023

Báo Cáo 157/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 30/03/2023

Ngày có hiệu lực: 30/03/2023

Thông báo 22/TB-UBND

Thông báo Về việc đã thực hiện việc cải chính hộ tịch - Rơ Mah Soan

Ngày ban hành: 30/03/2023

Ngày có hiệu lực: 30/03/2023

Kế hoạch 08/KH-VP

KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày ban hành: 30/03/2023

Ngày có hiệu lực: 30/03/2023

Hiển thị kết quả 161-170 (of 669)
 |<  <  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >  >|