TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 526/UBND-CAH

V/v cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Ia Grai năm 2023

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Thư cảm ơn 01/TCO-UBND

THƯ CẢM ƠN BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHẠY ĐỒNG HÀNH VÌ “BÌNH YÊN BIÊN GIỚI” HUYỆN IA GRAI NĂM 2023

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Kế hoạch 56/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2023

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Công văn 525/UBND-VP

V/v Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Quyết định 291/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH về việc Công nhận Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị yêu nước huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Kế hoạch 55/KH-UBND

KẾ HOẠCH Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Kế hoạch 54/KH-UBND

Đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Kế hoạch 53/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-HU ngày 03/3/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Quyết định 482/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai nguồn vốn sự nghiệp nông lâm, kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023

Ngày ban hành: 17/04/2023

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Hiển thị kết quả 151-160 (of 689)
 |<  <  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  >  >|