TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 21/UBND-VP

V/v triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 06/01/2022

Ngày có hiệu lực: 06/01/2022

Công văn 19/UBND-VP

V/v triển khai Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021của HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 05/01/2022

Ngày có hiệu lực: 05/01/2022

Công văn 16/UBND-PTP

V/v ý kiến đối với việc chuyển vụ việc sang hòa giải và quyết định chỉ định hòa giải viên

Ngày ban hành: 05/01/2022

Ngày có hiệu lực: 05/01/2022

Báo cáo 13/BC-BCĐ

BÁO CÁO Công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Ia Grai, ngày 04/01/2022

Ngày ban hành: 04/01/2022

Ngày có hiệu lực: 04/01/2022

công văn 2320/UBND-VHXH

V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trong tình hình mới

Ngày ban hành: 21/12/2021

Ngày có hiệu lực: 21/12/2021

kế hoạch 157/KH-UBND

Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô huyện Ia Grai 2021-2022

Ngày ban hành: 16/12/2021

Ngày có hiệu lực: 16/12/2021

công văn 2289/UBND-VP -

V/v triển khai giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

báo cáo 1194/BC-UBND

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày ban hành: 14/12/2021

Ngày có hiệu lực: 14/12/2021

báo cáo 1193/BC-UBND

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Ngày ban hành: 14/12/2021

Ngày có hiệu lực: 14/12/2021

công văn 2267/UBND-PTP

V/v báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật năm 2021

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

Hiển thị kết quả 141-150 (of 464)
 |<  <  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >  >|