TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 421/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cũ thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai tỷ lệ 1/500

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Công văn 1031/UBND-PTCKH

V/v triển khai Quyết định 314/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Quyết định 409/QĐ-UBND

QĐ: Xếp lương Bà Trần Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ia Sao

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Kế hoạch 102/KH-UBND

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Báo cáo 417/BC-UBND

Báo cáo kết quả thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực đô thị 6 tháng đầu năm 2022uyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Quyết định 1270/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 04/07/2022

Ngày có hiệu lực: 04/07/2022

Báo cáo 414/BC-UBND

Báo cáo về việc kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngày ban hành: 01/07/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2022

Báo cáo 415/BC-UBND

Báo cáo Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng,nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày ban hành: 01/07/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2022

Công văn 1001/UBND-PNV

V/v sắp xếp mạng lưới trường lớp, rà soát nhu cầu tiếp nhận, tuyển dụng giáo viên năm 2022

Ngày ban hành: 01/07/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2022

Báo cáo 86/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 03/03/2022

Ngày có hiệu lực: 03/03/2022

Báo cáo 86/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 03/03/2022

Ngày có hiệu lực: 03/03/2022

Hiển thị kết quả 131-140 (of 489)
 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >|