TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo: Về việc góp ý những vấn đề cần làm rõ trong tổng kết nghị quyết số 19/NQ/TW của BCH TW khóa XI

Số hiệu: 1072/BC-UBND Loại văn bản: báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 24/11/2021 Ngày hiệu lực: 24/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: