TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 671/UBND-LĐTBXH

V/v tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 24/05/2021

Ngày có hiệu lực: 24/05/2021

Công văn 659/UBND-VHTT

V/v thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về tiếp cận thông tin năm 2021

Ngày ban hành: 21/05/2021

Ngày có hiệu lực: 21/05/2021

Công văn 662/UBND-NV

Về việc chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày ban hành: 21/05/2021

Ngày có hiệu lực: 21/05/2021

Công văn 664/UBND-PVHT

V/v tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 21/05/2021

Ngày có hiệu lực: 21/05/2021

Báo cáo 218/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực: 20/05/2021

Báo cáo 207/BC-UBND

Báo cáo nhanh tình hình Covid-19 sáng 16.5/2021

Ngày ban hành: 16/05/2021

Ngày có hiệu lực: 16/05/2021

Báo cáo 205/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Ngày ban hành: 15/05/2021

Ngày có hiệu lực: 15/05/2021

Tờ trình 41/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương để tiến hành hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho đối tượng chính sách người có công trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày ban hành: 13/05/2021

Ngày có hiệu lực: 13/05/2021

Kế hoạch 601/UBND-TCKH

V/v triển khai Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 13/05/2021

Ngày có hiệu lực: 13/05/2021

Báo cáo 193/BC-UBND

Báo cáo Tình hình HTX khó khăn trong giải thể và HTX chưa đăng ký tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày ban hành: 12/05/2021

Ngày có hiệu lực: 12/05/2021

Hiển thị kết quả 81-90 (of 206)
 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|